ข้อมูลแบบคำขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
22/3/2564 1.1 ด้านสาธารณภัย()


1.4 ด้านอื่นๆ(ไฟกริ่งชำรุด)
ม. 5 ต. เวียงพางคำ ซ่อมไฟกริ่ง หัวมุม บ้านเลขที่388/1 ม.5 (หลังขนส่งเเม่สาย) ไฟกริ่งไม่ติด
7/3/2564 1.1 ด้านสาธารณภัย()


1.4 ด้านอื่นๆ(ไฟกริ่งชำรุด)
ม. 1 ต. เวียงพางคำ เนื่องจากมีกองขยะจำนวนมากทิ้งไว้ที่บ้านเก่าบ้านผช.บุญ หากฝนตกจะทำให้เกิดการกระจายของขยะ จึงต้องการให้เทศบาลกำจัดขยะดังกล่าว หรือแจ้งให้เจ้าของบ้าน จัดการกับกองขยะให้ถูกต้อง กองขยะอยู่ด้านขวาริมถนนทางขึ้นดอยช้างงู
4/2/2564 1.1 ด้านสาธารณภัย()


1.4 ด้านอื่นๆ(ไฟฟ้า )
ม. 9 ต. เวียงพางคำ ต้องการให้ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าของเทศบาล ดับเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว และเป็นทางแยก แม้ว่าจะเป็นซอยเล็ก แต่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หวังว่าจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
16/12/2562 1.1 ด้านสาธารณภัย()


1.4 ด้านอื่นๆ()
ม. 8 ต. ชีน้ำร้าย อยากจะขอเบอผู้ไหญ่บ้าน เเละก้เบอที่ว่าการอำเภอเวียงพางคำ จะติดต่อเรื่องบัตรประชาชนคนรับ
26/12/2561 1.1 ด้านสาธารณภัย(ดินถลม)

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก)
1.4 ด้านอื่นๆ()
ม. 5 ต. เวียงพางคำ พ่นยายุง