ข้อมูลแบบคำขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
26/12/2561 1.1 ด้านสาธารณภัย(ดินถลม)

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก)
ม. 5 ต. เวียงพางคำ พ่นยายุง
26/12/2561 1.1 ด้านสาธารณภัย(ถนนพัง)

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก)
ม. 5 ต. เวียงพางคำ รถตักหน้าขุดหลังเครียพื้นที่ถนนพัง
19/12/2561 1.1 ด้านสาธารณภัย(ทดสอบ)

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก)
ม. 8 ต. เวียงพางคำ ทดสอบ ทดสอล ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
19/12/2561 1.1 ด้านสาธารณภัย(ทดสอบ)

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออกระบาย)
ม. 5 ต. เวียงพางคำ พ่นยาป้องกันยุงในพื้นที่ซอย 5
19/12/2561 1.1 ด้านสาธารณภัย(นำแห้ง ภัยแล้ง)

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออกระบาย)
ม. 5 ต. เวียงพางคำ รถขนน้ำ อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานอื่น