ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
26/11/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ซ่อมไฟกิ่งสาธารณะเลียบคลองชลประทาน.ม.4,8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26/11/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งสาธารณะป่าเหมือดซอย.1 3 แยกหน้าบ้านป้าแสง ดำเนินการเสร็จสิ้น
7/11/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ ขอซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนายศิลาฤทธื์ กวางทอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
5/11/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหอกระจายข่าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
18/10/2561 ทั่วไป(ขอยืมเครื่องตัดหญ้า) ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอยืมเครื่องตัดหญ้าในวันที่ 19ต.ค.2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น