ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
10/04/2562 ทั่วไป(น้ำบ่อบาดาลมีกลิ่นเหม็นมาจากร้านอาหารซีฟุ๊ด) ม. 4 ต. เวียงพางคำ ขอแก้ไข้น้ำทิ้งจากสถานประกอบกิจการซึมลงบ่อน้ำบริโภคและอุปโภคของชาว บ้าน บ่อน้ำที่มีกลิ่นเหม็น มีจำนวน 2 บ่อ จำนวนครัวเรือนในการใช้น้ำบ่อ ประมาณ 50 ครัวเรือน รับเรื่องแล้ว
10/6/2562 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ ขอซ่อมไฟกิ่งซอยถนนหลังขนส่ง รับเรื่องแล้ว
9/6/2562 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ปรับทิศทางลำโพงและโคมไฟกิ่งสาธารณะ รับเรื่องแล้ว
31/5/2562 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ รบกวนซ่อมไฟกริ่ง(ไฟถนน) ที่หลังขนส่งให้ด้วยค่ะ ดับมาประมาณ1เดือนแล้ว รับเรื่องแล้ว
28/5/2562 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 7 ต. เวียงพางคำ ซ่อมหอกระจายข่าวตรงทางขึ้นบันไดศาลา รับเรื่องแล้ว