ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
26/4/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ ซ่อมไฟกิ่ง ซ.9 จนถึง บ้านลุงแสวง ไฟกิ่งดับหลายวันละค่ะ
25/4/2561 รถขนน้ำ ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์รถขยะคันเล็กเพื่อใช้ในงานศพอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด รับเรื่องแล้ว
12/3/2561 ทั่วไป(ขอขุดลอกท่อระบายน้ำในซอยหมู่บ้านป่าเหมือด ม.8) ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอความกรุณาขุดลอกวางท่อระบายน้ำ ที่ซอยต้นมะขามใหญ่ (เชื่อม ป่าเหมือดซ.1กับซ.2 ครับ ซึ่งทุกซอยขุดลอกหมดแล้วเหลือแค่ซอยนี้ซอยเดียว เวลาฝนตกน้ำท่วมครับ ไม่สามารถระบายน้ำได้ ขอบคุณท่านนายกตั้มมากๆครับ รับเรื่องแล้ว
16/2/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ 1.ซ่อมไฟกิ่ง ซ.รุ่งเจริญ 9หน้าบ้านสล่าปั๋น ใจมา 2.ซ่อมไฟกิ่ง ซ.รุ่งเจริญ 11 หน้าบ้านนางอาม ใสสะอาด 3.ขอไฟสปอรต์ไลท์ตรงลานกีฬา ม.5 ดำเนินการเสร็จสิ้น
31/1/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 4 ต. เวียงพางคำ ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางคลองชลประทานหลังวัดวิเชตร์มณีไม่ออก เป็นมา 4 วัน ซึ่งเป็นทางโค้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น