ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
18/4/2562 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ /ไฟกิ่งไม่ออก รับเรื่องแล้ว
10/4/2562 ทั่วไป(ถนนชำรุดเส้นทางหลังวัดป่าเหมือด) ม. 9 ต. เวียงพางคำ ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ รับเรื่องแล้ว
8/4/2562 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ ซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนส.อ่อน แสงเงิน (บ้านสองชั้น)ทางไปสวนส้ม รับเรื่องแล้ว
15/3/2562 ทั่วไป(ขอสนับสนุนหินเกร็ด) ม. 8 ต. เวียงพางคำ เนื่องจากชาวบ้านได้จัดทำสนามเปตองขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าวัดป่าเหมือดแต่สภาพสนามไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากขาดหินเกร็ดเบอร์38จึงอยากขอทางเทศบาลสนับสนุนหินเพื่อชาวบ้านจะได้ใช้ประโยช์นต่อไป รับเรื่องแล้ว
14/2/2562 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเสียงตามสายหอกระจายข่าว ดำเนินการเสร็จสิ้น