ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
11/7/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ 1.ซ่อมแซมไฟกิ่ง ซ.12 ( ซอยรุ่งเจริญ 23 )หน้าบ้านนายนิกร ไชยศรีวงศ์ 2.ซอยรุ่งเจริญ 9 ตรงสี่แยกหน้าบ้านนายสมบูรณ์ แสงทอง รับเรื่องแล้ว
22/6/2561 ทั่วไป() ม. 5 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์กองช่างตรวจสอบ ดินทรุดตรงบริเวณลำห้วยคอกหมูซอยรุ่งเจริญ 1 ติดบ้านอ.ภาสกร วงค์ปิน รับเรื่องแล้ว
12/6/2561 ทั่วไป(ขอฉีดพ่นควันไล่ยุง) ม. 5 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์พ่นควันไล่ยุงบริเวณวัดและสุสานค่ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
7/6/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ซ่อมไฟกิ่งสาธารณะบ้านป่าเหมือด ซ1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5/5/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 5 ต. เวียงพางคำ ซ่อมไฟกิ่ง ซ.รุ่งเจริญ 11 ทั้งสายค่ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น