ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
16/9/2561 รถตักหน้าขุดหลัง ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์รถ jcb เพื่อปรับภูมิทัศน์บ้านป่าเหมือดซ.3 รับเรื่องแล้ว
4/9/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งสาธารณะบ้านป่าเหมือดซอย.1 หน้าร้านแกงป่าเขาสมิง ,ซอยบ้านนายอุดม แสนใหม่ และปรับลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ
4/9/2561 ทั่วไป(ขอความสนับสนุนคู่มือปฏิบัติของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ คุณภาพชีวิต (ศุนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน)) ม. 4 ต. ม่วงงาม ขอความสนับสนุนคู่มือปฏิบัติของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ คุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม (ศุนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน) รับเรื่องแล้ว
16/8/2561 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 8 ต. เวียงพางคำ ซ่อมไปกิ่งสาธารณะซอยอู่เชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
10/8/2561 ทั่วไป(คุณภาพน้ำดื่มบลูเฟรชเชอร์) ม. 8 ต. แม่สาย ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบลูเฟรชเชอร์ รวมถึงกระบวนการผลิตน้ำดื่มของโรงงานดังกล่าวฯ เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอมลอยอยู่ภายในขวดน้ำดื่ม เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น