ข้อมูลผู้ติดต่อขอจองคิวงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนราษฎร ทต.เวียงพางคำ
ลำดับ วันที่ยื่นขอจองคิว เรื่องที่ขอจองคิว ผู้ยื่น ที่อยู่ เบอร์โทร รายละเอียด-ความประสงค์ หมายเหตุ สถานะ
21/7/2563 ขอคืนรายการบุคคลเนื่องจากมีชื่อซ้ำซ้อน ทดลอง1 5 ม. 5 ต. เวียงพางคำ  5555555555 ป้อนรายละเอียดข้อมูล 555555 ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...
21/7/2563 แก้ไขรายการ ชื่อทดลอง สกุลทดลอง 2 ม. 2 ต. เวียงพางคำ  2222222222 222222222222 222222 ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...
21/7/2563 ขอคืนรายการบุคคลเนื่องจากมีชื่อซ้ำซ้อน ชื่อทดลอง สกุลทดลอง 1 ม. 1 ต. เวียงพางคำ  05111111 ป้อนรายละเอียดข้อมูล ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...
21/7/2563 ขอคืนรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทดลอง ทดลอง 3 ม. 3 ต. เวียงพางคำ  444444444 ป้อนรายละเอียดข้อมูล ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...
21/7/2561 ขอคืนรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทดสอบ 5 ม. 5 ต. เวียงพางคำ  0850333775 ป้อนรายละเอียดข้อมูล ทดสอบ ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...
21/7/2561 แก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ ทดลอง ทดลอง 5 ม. 5 ต. เวียงพางคำ  05555555555 Temp 555555555555 ดำเนินการเสร็จสิ้น
01/01/2561 แก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ test test ม. 3 ต. เวียงพางคำ  0850333775 test test ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...