ประเพณีปีใหม่ไข่แดง

ประเพณีปีใหม่ไข่แดงเป็นประเพณีของชนเผ่าอาข่า ซึ่งการทำไข่แดงนั้นจะนำพืชธรรมชาติมาตำและต้มกับไข่เพื่อให้ได้ไข่สีแดง

ครูได้จัดสาธิตการทำไข่แดงและพาเด็กไปไหว้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเพื่อเป็นการขอพร รับขวัญ เป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
 
     
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393