<< มิถุนายน 2563 >>
อา พฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 
 
นัดหมายงานทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
ประจำวัน จันทร์ ที่ 1
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ นายบุญแสง สุวรรณ์ (ย้อน)
แก้ไขรายการ น.ส.ดาวคำ นายทุน 4
ขอตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือด บิดา-มารดา-บุตร นายสมคิด อยู่ลือ นางแสน อยู่ลือ นายพรชัย อยู่ลือ
ประจำวัน อังคาร ที่ 2
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ญ.สุพัตรา หมั่นดี 4
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 4
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ นายสุรัตน์ ยี่สังข์หนานคำ 4 นายสมศักดิ์ แสนเมือง 4
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ จากแรงงาน เป็น บุคคลไม่มีสถานะฯ นางหงษ์ นามแสง 7
ประจำวัน จันทร์ ที่ 8
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ น.ส.อ๋องคำ ใจดี 5
ประจำวัน อังคาร ที่ 9
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ช.วิน ใจดี 5
ประจำวัน พุธ ที่ 10
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ญ.กิ่งดาว หน่อยคำ 10
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 11
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ญ.กัญญาณัฐ แสงเพ็ญ 10
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 18
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์ นางฟู คำวงค์
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์ นายหนานรก คำวงค์
ประจำวัน จันทร์ ที่ 22
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ญ.ดาวเรือง ทองยอด 5
ประจำวัน อังคาร ที่ 23
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ นายสมศักดิ์ ไชยศรีวงค์ 5
ประจำวัน พุธ ที่ 24
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ช.ทรงพล วงค์สุข 10
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 25
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ช.สิทธิกร อุ่นแปง 10