<< เมษายน 2562 >>
อา พฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 
 
นัดหมายงานทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 4
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ นายอุ่น คำเสาร์ ด.ช.ดนุเดช รังสี
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ญ.วรัญญา นามสาม ด.ช.กมลสิทธิ์ น้อยหลวง
ประจำวัน อังคาร ที่ 9
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
จำหน่ายบุคคลซ้ำซ้อน นิดา วุ่ยแม
ประจำวัน พุธ ที่ 10
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
เปลี่ยนสถานภาพ แรงงาน-บุคคลที่ไม่มีสถานะฯ ด.ญ.อุทัยวรรณ แก้ว
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 11
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ 1.ด.ญ.วรพา เชียงอินทร์ 2.น.ส.บัวแสง เชียงอินทร์
ประจำวัน พุธ ที่ 17
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ญ.จีรนัน บ้านทุ่ง ด.ญ.สุภาพร นามอิ่น
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 18
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ญ.ชิชชา นามแก้ว ดช.ชนทัช แสงเอ
ประจำวัน อังคาร ที่ 23
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
สอบเพิ่ม 20/1 นายยอด แสงคำ
ประจำวัน พุธ ที่ 24
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
ม.23 ด.ญ.อาบา เบกากู่ ด.ช.วิชัย เบกากู่
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ น.ส.ยอด กันทะวงค์ ด.ญกัลยารัตน์ ขัติยศ
ประจำวัน จันทร์ ที่ 29
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ช.จันดี คำเสาร์ ด.ช.คุณากร นามวงค์
ประจำวัน อังคาร ที่ 30
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการ ด.ช.เดชพล นามยี่ ด.ญ.สภาภรณ์ จันทร์ลม