<< เมษายน 2562 >>
อา พฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
นัดหมายงานส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
+++สำนักปลัดเทศบาล+++
ประจำวัน พุธ ที่ 3
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.30 16.30 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ นายกฯ : ปลัดฯ ม.1 - ม.10
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 25
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.30 16.30 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้า กลุ่มองค์กรอาชีพเทศบาลตำบลเวียงพางคำ นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบางตำบลเวียงพางคำ
+++กองการศึกษา+++
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.30 น. 16.30 น. โครงการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนจิตอาสา อบรมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน (การคัดแยกขยะ) นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน เสาร์ ที่ 6
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 16.30 น. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 7
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 16.00 น. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน เสาร์ ที่ 13
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 18.00 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานงานประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) นายกฯ : ปลัดฯ ลานกิจกรรมวัดป่าเหมือด ม.9
Untitled Document
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
copyright by:- nutda jabjainai position:- computer specialist
last update:- 6 Jully 2559 Time: 15.30