<< มิถุนายน 2562 >>
อา พฤ
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
นัดหมายงานส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
+++สำนักปลัดเทศบาล+++
ประจำวัน พุธ ที่ 5
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
13.00 16.30 ออกให้บริการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 6
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.30 12.00 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มองค์กรอาชีพเทศบาลตำบลเวียงพางคำและกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียงพางคำ นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน
ประจำวัน อังคาร ที่ 11
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.30 น. 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน
ประจำวัน อังคาร ที่ 18
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.30 น. ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
08.30 16.30 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน
งานธุรการ(สป.)
ประจำวัน พุธ ที่ 12
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.30 น. 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสิทธมนุษย์ชนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำบันทึกถ้อยคำ กรณีบุคคลผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน : ห้องประชุมหนองแหวน
งานแผนและงบประมาณ
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 7
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.00 ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมของคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำสัญจร นายกฯ : ปลัดฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางผาแตก ม.10
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 14
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.00 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เพื่อทยทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน
งานนิติการ
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 27
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.00 น. 16.30น. โครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม นายกฯ : ปลัดฯ ณ ห้องประชุมหนองแหวน
งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจำวัน อังคาร ที่ 4
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่เหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่เหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน พุธ ที่ 5
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 16.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับ นายกฯ : ปลัดฯ โรงพยาบาลแม่สาย
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 6
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 7
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงพางคำ
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน จันทร์ ที่ 10
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงพาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงพางคำ
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงพาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน อังคาร ที่ 11
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน พุธ ที่ 12
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงพางคำ
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงพางคำ
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 13
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ
13.30 15.30 สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 14
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สาย หมู่ที่ 1ตำบลเวียงพางคำ
08.00 น. 12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง นายกฯ : ปลัดฯ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สาย หมู่ที่ 1ตำบลเวียงพางคำ
+++กองการศึกษา+++
ประจำวัน พุธ ที่ 19
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.30 น. 16.30 น. โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน นายกฯ : ปลัดฯ วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 28
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.30 น. 16.30 น. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ท้องไม่พร้อม) นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
Untitled Document
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
copyright by:- nutda jabjainai position:- computer specialist
last update:- 6 Jully 2559 Time: 15.30