<< กุมภาพันธ์ 2562 >>
อา พฤ
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
นัดหมายงานส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
+++สำนักปลัดเทศบาล+++
ประจำวัน จันทร์ ที่ 4
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.00 เป็นต้นไป ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สาย : ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย
ประจำวัน อังคาร ที่ 5
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
13.30 16.30 ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ : ม.1 -ม.10
13.30 เป็นต้นไป ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายกฯ : ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 15.00 น. ฝึกอบรมสูงวัยใส่ใจ ป้องกันอัลไซเมอร์ ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสดใส สถานีเติมใจคลายทุกข์ : ปลัดฯ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน จันทร์ ที่ 25
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
13.30 16.30 ประชุม otop : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน
งานธุรการ(สป.)
ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 28
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.30 น เป็นต้นไป การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 นายกฯ : ปลัดฯ ห้องประชุมหนองแหวน
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 1
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.00 12.00 ต้อนรับคณะศึกษาดุงาน เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายกฯ : ห้องประชุมหนองแหวน
ประจำวัน พุธ ที่ 13
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
10.00 12.00 ต้อนรับคณะศึกษาดุงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด จ.อยุธยา นายกฯ : ห้องประชุมหนองแหวน
ประจำวัน พุธ ที่ 27
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
09.00 12.00 ต้อนรับคณะศึกษาดุงาน เทศบาลตำบลโนนปอแดง จ.เลย นายกฯ : ห้องประชุมหนองแหวน
+++กองการศึกษา+++
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 1
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 16.30 น. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว นายกฯ : ปลัดฯ สนามกีฬาบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน เสาร์ ที่ 2
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
08.00 น. 16.00 น. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด นายกฯ : ปลัดฯ สนามกีฬาบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 24
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ภารกิจ สถานที่
07.00 น. 12.00 น. ร่วมเดินขบวนแห่เครื่องราชสักการะพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 นายกฯ : ปลัดฯ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย
Untitled Document
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
copyright by:- nutda jabjainai position:- computer specialist
last update:- 6 Jully 2559 Time: 15.30