<< เมษายน 2562 >>
อา พฤ
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
นัดหมายงานผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
(นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
(รองนายกเทศมนตรี)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นายธนทรัพย์ เกเย็น
(รองนายกเทศมนตรี)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นางสาวพรรณทรา ธรรมวงค์
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นายยศเชย ไชยเดช
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
(ปลัดเทศบาล)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นางดารินทร์ ตารินทร์
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
(รรก.หัวหน้ากองการศึกษา)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นายปณัฐพงษ์ ขอนสกุล
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
เริ่ม สิ้นสุด ภารกิจ กิจกรรม สถานที่
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
Untitled Document
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
copyright by:- nutda jabjainai position:- computer specialist
last update:- 6 Jully 2559 Time: 15.30