***เผยแพร่ผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้ง Guard rail สายทาง ถนนเลียบคลองชลประทาน (RMC.1) หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน สายทางซอยลุงมาส หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ. 46-0005 จากสาย ปากทางเข้าสถานธรรม หมู่ที่ 4 ถึงสาย ซอยตัดซอย 1 บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีคัดเลือก
  ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ. 46-0003 จากสาย ปากซอย 2 ถึงสาย สิ้นสุดซอย 2 บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีคัดเลือก
  ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ. 46-0001 จากสาย ทางเข้าหมู่บ้านดอยงาม ถึงสาย สิ้นสุดเขตตำบลเวียงพางคำ บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีคัดเลือก
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28