***การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งประกอบอื่นๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเลียบคลองชลประทาน RMC 1
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้ง Guard rail สายทาง ถนนเลียบคลองชลประทาน (RMC.1) หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนเลียบดอย เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54