***เผยแพร่ผู้ยื่นซองจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 (เสี้ยวบ้าน) หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ทางเข้าบ้านถ้ำผาเรือ หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเลียบดอย จากบริเวณบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7–บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4