***เผยแพร่ผู้ซื้อซองจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาในอาคารขนส่ง
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 (เสี้ยวบ้าน) หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ทางเข้าบ้านถ้ำผาเรือ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5